2* Bernard II zur Lippe (Herr zur Lippe: 1168–1194).

Bernhard II. zur Lippe (* 1140 på borgen Lipperode; † døde i 1224, som Biskop i Selburg eller Mesothen i Letland),
Han var grundlæggeren af landets Lippe`s dominans og overherredømme på begge sider af Teutoburger skoven og han var desuden grundlæggeren af byerne Lippstadt og Lemgo.


(Bernhard II. zur Lippe)
Årene før den saksiske krig (1140-1177).

Bernard II besøgte før han blev indsat som Landsherre i 1168, højst sandsynlig katedralskolen i Hildesheim.
Den uddannelse som katedralskolen i Hildesheim kunne tilbyde, svarede til den som de fleste ædelsherre og adelige sønner fik på den tid.
Bernard II var den 2. søn af Hermanns I. og var derfor som det var skik og brug inden for denne stand tiltænkt en karriere inden for kirken, da hans storebror Heinrich jo skulle arve titlen (Landsherre) efter deres fader.
Heinrich døde desværre en alt for tidlig død, og derfor blev Bernhard II kaldt hjem til Lippe for at blive oplært og få den standsmæssigt ridderuddanelse.
Højst sandsynligt foregik en stor del af denne uddannelse ved hoffet hos fyrsten og hertugen Henrik Løve i Braunschweig.


Da Bernard II`s fader Hermann I. døde, overtog Bernard II i 1168 regentskabet i Lippe.
I 1167 giftede Bernard II sig med Heilwig, Grevinde af Ahre som var en del af den Rhinske adel og desuden også i familie med den Hohenstaufiske slægt som sad på kejser magten.
De fik i årenes løb sammen 12 børn.
Hans hustrus Onkel Friedrich af Ahre, var på denne tid Biskop i Münster (1152-1168).
Friedrich af Ahre og dennes fætter Hermann von Ahre (Abbed i klosteret Cappenberg), havde tætte forbindelser til Ærkebiskoppen i Köln, Philipp I. von Heinsberg, der også var Bernard II`s Lensherre.

Den saksiske krig.

Den saksiske krig (1177 - 1181), var kendetegnet ved at der var store uenigheder imellem den saksiske fyrste og Hertug Henrik Løve og Ærkebiskoppen i Köln, Philipp I. von Heinsberg og dette førte til krig.

På trods af sine tætte forbindelser til Philipp I. von Heinsberg og den geografiske nærhed til Köln, så gik Bernard II og hans fætter Widukind von Rheda over på Henrik Løve side i denne strid og blev dermed naturligvis fjender af hans tidligere Lensherre Philipp I. von Heinsberg og de fleste andre adelige i Westfalen området.
I løbet af krigen blev Bernhard II en af de nærmeste kammerater og følgesvend til Henrik Løve.

Samtidig bevarede han dog også hans gode forbindelser med den nye biskop af Münster Hermann II, endnu under hans amts tid (1173 til 1202) og fra omkring 1180 var en nær rådgiver for kejser Barbarossa og som derfor for Bernard II efter krigen blev til en vigtig mægler.

Fra 1179 og frem ødelagde Bernard II alle de besiddelser i hans nærområde, som tilhørte Ærkebiskoppen af Köln (Især det nyopbyggede Medebach blev totalt ødelagt).
Byen Soest kunne på grund af nyopførte bymure dog ikke blive indtaget og blev derfor sparet.
I stedet førtes hæren frem for at understøtte den saksiske hær som blev ledet af Greven Gunzelin von Schwerin.
Overfor stod dem den forenede hær som bestod af diverse fyrster som var forbundet med Ærkebiskoppen af Köln, Biskoppen af Osnabrücks hær, Greven af Tecklenburg og Ravensburg, Greven von Arnsberg samt adelsmanden von Schwalenberg.
Slaget kom til at stå ved Halerfeld, som lå 10 kilometer udenfor Osnabrück, og vinderen blev den saksiske hær.

På trods ad dette slag så lykkedes det tilhængere af Köln, at besætte og ødelægge specielt handelsområdet i Bernard II`s område Lippefurt (i dag Nicolaikvarteret i Lippstadt), samt ødelægge hans Borg Lipperode + den tidligere Nicolai kirke.
Bernard II så sig derfor nødtvunget til at flygte fra landet og flygtede derfor til Henrik Løve`s hof.
I den tid han var ved hoffet sammen med Henrik Løve, tillærte Bernard II sig de grundlæggende principper indenfor byplanlægning, især byggeri hvor vand indgik, havde hans store interesse (mange af disse indtryk/principper
samlede han i både Braunschweig, Hildesheim, samt senere i forsvaret og udvidelsen af byen Neuhaldensleben ved Magdeburg
).
Han forsvarede hertugens fæstning Haldensleben i 1180/1181, som blev belejret af Kaiser Barbarossa.
Kejser Barbarossa`s tropper opdæmmede floden og satte dermed fæstningen under vand, og derfor blev Bernard II nød til at overgive fæstningen (han og hans folk fik dog lov til at trække sig tilbage uden kamp).

Årene imellem 1181 og 1184.

I 1176 nægtede Henrik Løve at støtte Kejser Frederik Barbarossa i hans felttog i Italien, og som en konsekvens af dette blev han i 1180 Bandlyst og han mistede alle sine Len og han måtte derfor forlade landet.
Fra 1180/1181 og frem til 1184 er der ingen nøjaktige oplysninger omkring Bernard II, men man regner med at han fulgte Henrik Løve i hans eksil til den Engelske konges hof.
I 1184 regner man dog med at han kom han tilbage, og man mener at han ved hoffet i Köln traf den tidligere ærkebiskop og nuværende Hertug af Westfalen Philipp von Heinsberg, og at de der bilagde de tidligere stridigheder.

Det meste af det der foregik imellem 1180/1181-1184 er dog spekulationer, men man regner med at det foregik således, da Paul Leidinger som har forsket i dette, har fundet frem til, at Bernard II og hans fætter Widukind von Rheda, som frem til 1181 altid var sammen, skiltes i 1180 (specielt grundlæggelsen af Klosteret Marienfeld tyder på at der var en eller anden splittelse af vennerne).
Men desuden viser et relief i Marienkirken i Lippstadt, et billede af Bernard II på en pilgrims rejse til Santiago de Compostela, som han skulle have foretaget sammen med Henrik Løve.


Bernhards II`s hjemkomst og grundlæggelsen af byen Lippstadt.

Da Bernard II kom tilbage til landet Lippe, var handelsområdet i Bernard II`s område Lippefurt blevet genopført, og han fik på trods af at han havde kæmpet på Henrik Løve`s side, af Kejser Barbarossa lov til at opføre en by midt i sine besiddelser.
(disse var med hjælp fra Philipp von Heinsberg blevet givet tilbage til Bernard II, hvilket på den tid var et sjældent privileg).
Bernard II grundlage imellem 1184-1185 byen Lippe (i dag Lippstadt i kredsen Soest).
Derefter grundlage han i 1190 byen Lemgo og det var også i denne tid at han var medgrundlægger af klosteret Marienfeld (1185).
Omkring 1192 påbegyndte Bernhard II. byggeriet af borgen Falkenburg ved Falkenberg.

Herunder er det tidligste billede man har kunnet finde af byen Lippstadt.


(Lippe anno. 1588)


Hans ven og fætter Widukind von Rheda deltog i 1189 i det tredje korstog til det hellige land, som var ledet af Richard Løvehjerte, Filip 2. August og og Kejser Frederik Barbarossa og og han døde under dette korstog.
Som arving til Widukind von Rheda, overtog Bernhard II herredømmet over Rheda, samtidig overtog han ejerskabet af klostrene Liesborn og Freckenhorst.

På grund af sygdom overgav Bernhard II. i 1194 regentskabet over landet Lippe til sin søn Hermann II. (* født. 1170), og han blev derefter munk i det af bla. ham grundlagte Cistercienser kloster Marienfeld, ved byen Harsewinkel i Nordrhein-Westfalen.
Omkring 1210 blev han abbed i Dünamünde, og endeligt var han fra 1218 til sin død i 1224, Biskob af Selonien i Baltikum (det nuværende Letland).
I slutningen af April 1224 døde Bernard II (enten i Selburg som var bispehovedsædet i Selonien eller i byen Mesoythen).
Han blev stedt til hvile i Klosteret Dünamünde.

Bernhard II zur Lippe og Heilwig, Grevinde af Ahre`s 12 børn.

-Hermann II. fra 1194 Regent i Lippe (* 1175, døde 25. April 1229 i krig)
-Adelheid, gift med Heinrich von Cuyk zu Arnsberg, (efter sin mands død Abbedisse i Elten)
-Heilwig, gift med Gottfried III. Graf von Ziegenhain.
-Dietrich (døde 1. August 1227 i krig)
-Otto II., fra 1215 Biskop i Utrecht, (døde 1. August 1227 i krig).
-Bernhard IV., fra 1228 Biskop i Paderborn († 14. April 1247)
-Gertrud II., Abbedisse i Herford frem til 1239
-Ethelind, Abbedisse i Bassum frem til ca. 1243
-Kunigunde, fra 1219 Abbedisse i Freckenhorst frem til ca. 1225
-Beatrix, gift med Heidenreich I. Graf von Lutterberg, † 1244
-Gebhard II., fra 1219 Ærkebiskopen af Bremen († 28. August 1258)
-Margarete, gift med Wilhelm von Brederode († 1221)

Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.