Se indlæg

vonderlippe.dk » Guides og Scripts » Irc bot scripts
 Udskriv debat
Søg film på YouTube
Brian

Deprecated: preg_replace() [function.preg-replace]: The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/vonderlippe.dk/public_html/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21
Nu kan du også søge efter film på YouTube på irc

Dette er et script til din BOT som gør det muligt for brugerne på din channel at søge efter film på YouTube.

For at ligge det i Botten skal du gøre følgende.

Tryk alt+R
Vælg REMOTE
Vælg FILE + NEW
Copy/past følgende kode.


Download kildekode  Kode
;~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
; YouTube Video Searcher *
; Made by MountainDew ~
; IRC.DeltaAnime.Net ? #Lindrian #mIRC-Scripting *
; US.UnderNet.Org ? #Hawkee.com #mircscripting ~
;*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

on $*:text:/^[!@.](y(ou)?tube|yt)\b/Si:#:{
set %y.chan $chan
youtube $2-
}
alias youtube {
unset %N %ymsg
set %ymsg $iif(%y.chan,msg %y.chan,echo -a)
if (!$1) {
%ymsg Syntax: $iif(%y.chan,!,/) $+ YouTube [search criteria]
halt
}
if ($sock(youtube)) {
%ymsg Please wait until the search has been completed.
halt
}
set %y.words $replace($$1-,$chr(32),+)
$iif(%y.chan,describe $v1 searches,echo -a Searching) for YouTube videos matching $qt( $+ $replace(%y.words,+,$chr(32)) $+ ) $+ ...
sockopen youtube www.youtube.com 80
}
on *:SOCKOPEN:youtube: {
sockwrite -nt $sockname GET /results?search_query= $+ %y.words HTTP/1.1
sockwrite -nt $sockname Host: www.youtube.com
sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:SOCKREAD:youtube: {
if ($sockerr) {
%ymsg Socket Error: $sockerr
sockclose $sockname
unset %y.* %N %ymsg
}
else {
var %x
sockread %x
if ($regex(%x,/No Videos found for <span >'.+'/i)) {
%ymsg The search for $qt( $+ $replace(%y.words,+,$chr(32)) $+ ) returned no results.
sockclose $sockname
unset %y.* %N %ymsg
}
if ($regex(%x,/<a href="(\/watch\?v=[^"]+)" >/i)) set %y.url http://www.youtube.com $+ $regml(1)
if ($regex(%x,/title="(.+)" alt="video"><\/a>/i)) set %y.title $regml(1)
if ($regex(%x,/<\/span> (\d+ .+ ago)<br\/>/i)) set %y.added $regml(1)
if ($regex(%x,/\/user\/(.+)"/i)) set %y.user $regml(1)
if ($regex(%x,/Views:<\/span> (.+)<br\/>/i)) set %y.views $regml(1)
if ($regex(%x,/icn_star_full/ig)) inc %y.star $v1
if ($regex(%x,/icn_star_half/i)) inc %y.star .5
if ($regex(%x,/<img class="ratingVS ratingVS-.+" alt="(.+)" src=/i)) set %y.rating $regml(1)
if (</div> <!-- end search results --> isin %x) sockclose $sockname
if ($regex(%x,/"runtime">(.+)<\/div>/i)) {
set %y.length $regml(1)
inc %N
%ymsg 9 $+ $chr(149) 4Title: $hf(%y.title) 4Added: %y.added 4User: $hf(%y.user) 4Length: %y.length 4Views: %y.views 4Rating: $iif(%y.rating,$v1,0) $+ /5 4URL: %y.url
unset %y.*
if (%N == 3) {
sockclose $sockname
unset %N %ymsg
}
}
}
}
alias hf return $remove($replace($1-,",",>,>,<,<,&,&, ,$chr(160)),?,$chr(9))


Når dette er gjort, så er det meget simpelt at bruge.
Man skriver simpelthen følgende i channelen !YouTube "det du vil søge efter" (uden "" self), og så finder botten de 3. mest besøgte film som indeholder det/de ord som du har søgt efter.


Scriptet er lavet af MountainDew
 
Spring til debat: